Výzkumné a jiné spolupráce výzkumné infrastruktury

Výzkumné a jiné spolupráce výzkumné infrastruktury

Nejdůležitější národní spoluprací je spolupráce s Ústavem jaderné fyziky AV ČR, kterému reaktor LVR-15 poskytuje horizontální kanály pro jejich aktivity v základním výzkumu. Totéž platí pro Fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou ČVUT v Praze. Výzkumná infrastruktura je propojena s infrastrukturami CANAM a SUSEN, které přímo závisí na reaktoru LVR-15, neboť jej ke svému provozu potřebují jakožto zdroj neutronů.

Národní spolupráce probíhá také v rámci společných projektů hrazených z národních programů výzkumu a vývoje, např. projektu ARMAT, na kterém infrastruktura spolupracuje s několika institucemi a školami jako například s VŠCHT v Praze.

Výzkumné týmy využívající infrastrukturu se tradičně zapojují do mezinárodních  projektů, kde výzkumná infrastruktura spolupracuje s hlavními hráči v oblasti jaderného výzkumu v Evropě:

 • Projekty v rámci sedmého rámcového programu pro výzkum a technologický rozvoj – EURATOM
  • ARCADIA (Assessment of Regional Capabilities for New Reactors Development)
  • ARCHER (Advanced High-Temperature Reactors for Cogeneration of Heat and Electricity Research & Development)
  • ALLIANCE (Implementing Advanced Nuclear Fuel Cycle in Central Europe)
  • MATTER (Materials Testing and Rules)
  • NC2I-R (Nuclear Cogeneration Industrial Initiative – Research and Development Coordination)
  • SCWR/FQT (Supercritical Water Reactor – Fuel Qualification Test)
  • CORONA (Regional Center of Competence for VVER Technology)
  • MATISSE (Materials’ Innovations for a Safe and Sustainable nuclear in Europe)
 • Projekty v rámci rámcového programu HORIZONT 2020 – EURATOM
  • CORONA2 (Regional Center of Competence for VVER Technology)

 

 • Na reaktoru LVR-15 budou prováděny přípravné experimenty pro výzkum na reaktoru Jules Horowitz
 • Reaktor LR-0 pravidelně přispívá do mezinárodní databáze experimentálních výsledků pro benchmarkování výpočetních kódů. Tato databáze je volně přístupná komukoliv z vědecké komunity a slouží k podpoře a zvyšování jaderné bezpečnosti stávajících jaderných zařízení.

Spolupráce s průmyslovými podniky probíhá dvěma mechanismy. Prvním je smluvní výzkum a druhým je poskytování služeb průmyslu. Tyto dvě hospodářské činnosti nepřesahují 20 % využitelné kapacity výzkumné infrastruktury. Smluvní výzkum i služby probíhají na základě jednotlivých smluv s jednotlivými partnery.