Využití a výstupy výzkumné infrastruktury

Využití a výstupy výzkumné infrastruktury

Reaktory v Řeži nabízí následující možnosti výzkumu:

 • Materiálový výzkum pro reaktory II. a III. generace :
  • Radiační křehnutí, koroze, šíření trhlin
  • Testování konstrukčních materiálů – oceli, beton, pokrytí paliva
  • Prodlužování životnosti bloků, zvyšování výkonu, zvyšování vyhoření paliva
 • Materiálový výzkum pro reaktory generace IV a fúzi:
  • Testování radiační a korozní odolnosti konstrukčních materiálů a pokrytí paliva v podmínkách nových reaktorů – vysokoteplotní, vysoce korozivní prostředí
 • Reaktorová fyzika:
  • Kritické experimenty, kinetika reaktoru
  • Neutronová spektroskopie a dozimetrie, výzkum stínění
 • Neutronová fyzika:
  • Neutronová aktivační analýza
  • Rozptyl neutronů
  • Neutronová difrakce
  • Neutronografie
 • Lékařské aplikace:
  • Radiobiologie včetně bórové záchytové terapie
  • Radioizotopy pro diagnostiku a terapii.
 • Jiné
  • Výuka a výcvik studentů, další vzdělávání jaderných i nejaderných expertů
  • Radiační odolnost jemných struktur – elektronických součástek, nanomateriálů

Výstupy výzkumné infrastruktury zahrnují jak účast na publikační činnosti, tak i v aplikovaných výsledcích jako jsou ověřené metodiky či funkční vzorky.