Návaznost na mezinárodní výzkumný prostor

Návaznost na mezinárodní výzkumný prostor

Centrum výzkumu Řež s.r.o je díky své infrastruktuře členem mezinárodních konsorcií, zabývajících se reaktorovými technologiemi generace II., III., IV., fúzí, jadernou bezpečností či přenosem znalostí:

  • SNE-TP (Sustainable Nuclear Energy Technology Platform)
  • IGD-TP (Implementing Geological Disposal of Radioactive Waste Technology Platform)
  • ETSON (European Technical Safety Organisations Network)
  • NUGENIA (Nuclear Generation II & III Association
  • ENEN (European Nuclear Education Network)
  • FUSENET (European Fusion Education Network)

 

Reaktory LVR-15 a LR-0 jsou členy regionálních sítí i celosvětových sdružení provozovatelů výzkumných reaktorů, které se zabývají jak provozem a bezpečností reaktorů, tak i jejich využitím:

  • EERRI (Eastern European Research Reactors Initiative)
  • TWGRR (Technical Working Group on Research Reactors)
  • RROG (Research Reactors Operators Group)
  • AIPES (Association of Imaging Producers & Equipment Suppliers)

V rámci uvedených sítí výzkumná infrastruktura spolupracuje se s výzkumnými reaktory a institucemi po celém světě, například reaktor BR2 provozovaný SCK-CEN, reaktor HBWR provozovaný norským IFE, reaktor HFR provozovaný holadským NRG, reaktor MARIA provozovaný polským NCBJ, kanadský reaktor NRU, australský reaktor OPAL, reaktor OSIRIS provozovaný francouzským CEA, jihoafrický reaktor SAFARI, či reaktor TRIGA provozovaný vídeňským Atominstitutem TU Wien.