RVS-3

RVS-3

RVS-3

RVS-3

Smyčka je navržena k výzkumu a vývoji materiálové problematiky v podmínkách jaderných reaktorů PWR/VVER. Smyčka je schopná vykonávat radiační experimenty v širokém rozsahu provozních parametrů.

Maximální parametry

Tlak 16,5 MPa
Teplota 345 °C
Průtok chladící vody 10 000 kg/h
Neutronový tok (E > 1 MeV) ~ × 1018
Neutronový tok tepelných neutronů (E < 0,025 MeV) ~ × 1018
Příkon el. energie 120 kW

Popis

Smyčku tvoří uzavřený nerezový potrubní vysokotlaký systém včetně běžných pomocných okruhů. Experimentální zařízení sestává z:

 • Aktivního kanálu umístěného v aktivní zóně reaktoru k ozařování materiálových vzorků,
 • srovnávacího kanálu geometricky shodného, umístěného mimo reaktor,
 • elektricky vytápěných topných tyčí ke korozním testům povlakových materiálů paliva,
 • zatěžovacího zařízení k výzkumu korozní nízkocyklové únavy a k SSRT testům,
 • filtračního okruhu vybaveného mechanickými a iontoměnnými filtry,
 • okruhu úpravy vody,
 • systému vzorkování vody včetně izokinetického z různých míst smyčky,
 • vysokoteplotních senzorů parametrů vodního prostředí (vodivost, pH, ECP).

Experimentální možnosti

 • Výzkum degradace mechanických vlastností konstrukčních materiálů.
 • Korozní chování materiálů pod vlivem radiace a chladiva reaktorů PWR.
 • Výzkum chování povlakových materiálů paliva pod vlivem radiace, tepelného toku a vodního prostředí.
 • Testování vysokoteplotních a vysokotlakých čidel pro měření korozního prostředí.
 • Výzkum transportu korozních produktů, vliv vodního prostředí, pH, zinku.
 • Vysokoteplotní a vysokotlaké testování čidel vodních režimů.

Schéma smyčky RVS-3

Schéma RVS-3

Schéma RVS-3


1 hlavní cirkulační čerpadlo
2 elektrické ohřívání
3 srovnávací kanál
4 aktivní kanál
5 chladič
6 stabilizátor tlaku
7 filtrační okruh