BWR-2

BWR-2

Smyčka BWR-2

Smyčka BWR-2

Experimentální smyčka je užívána k materiálovému výzkumu reaktorů typu BWR v podmínkách simulujících jejich provoz – tlak, teplotu, radiaci, vodní prostředí.

Provozní parametry smyčky

Tlak 12 MPa
Teplota 300 °C
Průtok primárním okruhem 8000 kg/h
Průtok filtračním okruhem 400 kg/h
Chladivo ultračistá voda
Množství vody v hlavní smyčce 0,420 m3
Množství vody v celé smyčce 0,510 m3

Popis a možnosti využití

Smyčka sestává z uzavřeného tlakového potrubního systému s nucenou cirkulací vody přes ozařovací kanál K2 umístěný v aktivní zóně reaktoru a přes neaktivní kanál K3 umístěný mimo reaktor.  Vzorky jsou tak vystaveny podmínkám vodního prostření  a v kanále K2 i vlivu radiace. Koncentrace H2O2 je v kanálech rozdílná. Expoziční podmínky vzorků jsou blízké provozním podmínkám reaktorů BWR. Srovnávací kanál K3 je rovněž součástí smyčky. Vzorky jsou zde exponovány stejně jako u kanálu K2. Není zde ale účinek radiace a obsah H2O2 je nižší než v kanálu K2.

Porovnáním naměřených hodnot v obou kanálech tak je možno zjistit efekt radiace na proces koroze a na zatěžovací účinek.

Schéma smyčky BWR-2

Schéma BWR-2

Schéma BWR-2

1 hlavní cirkulační čerpadlo
2 el. topení
3 generační kanál H2O2
4 aktivní kanál
5 srovnávací kanál
6 výměník tepla
7 chladič
8 mechanický filtr
9 měření vodivosti
10 směsný filtr
11 měření koncentrace H2, O2
12 plynová tlaková láhev
13 doplňovací nádoba chemikálií
14 dávkování H2 a O2
15 stabilizace tlaku